CLASH at Stoa NITOCs & NCFCA/HSLDA Nationls

CLASH at Stoa NITOCs

CLASH at NCFCA/HSLDA Nationals

CLASH Debate Club Stats
CLASH Debate Club Stats

NITOC 2018 at Point Loma, California

NITOC 2017 at Jackson, Tennessee

NITOC 2016 at Springfield, Missouri

NITOC 2015 at Greenville, South Carolina

NITOC 2014 at Escondido, California

NITOC 2011 at Point Loma, California